Hva er en MAV-test?

MAV-testen er et kartleggingsverktøy utviklet av Dr. Paul White og Dr. Gary Chapman, som et tillegg til Verdsettelsens 5 språk på jobb: Motivering av Organisasjoner ved Motivering av Mennesker.

MAV-testen bistår veiledere, ledere og medarbeidere med å bli i stand til å kommunisere takknemlighet til sine kolleger på måter som er meningsfulle og som "treffer spiker'n på hodet" for den personen du ønsker å oppmuntre.

I mange settinger (frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kirker, departementer og omsorgssektoren) kan ledere ønske å vise takknemlighet for arbeidet som gjøres av sine kolleger, uten at belønning i form av materielle goder er passende eller gjennomførbart.

The inventory takes 15-20 minutes to complete online and an individual report is generated immediately which identifies the respondent’s primary language of appreciation, their secondary language of appreciation, and the language of appreciation which is least important to them. Additionally, a unique action list is developed for each individual's profile and personal preferences.