Bruk av Resultatene

Apply The Results

Vårt mål er å hjelpe deg til å skape en arbeidsplass med et mer positivt, trivelig arbeidsmiljø. Ut fra dette ønsker vi å hjelpe deg og dine kolleger i å få til virkelige livsendringer.

Det er fire grunnleggende måter vi kan hjelpe deg og dine kolleger til å få brukt resultatene av MAV-testen TM, på: