Finn ut av Ditt Språk

Hver person har ulike preferanser for hvordan de ønsker at kolleger meningsfullt skal kunne vise dem verdsettelse. Med Motivert Av Verdsettelses (mav)-testenTM er et analyseredskap utviklet for å:

  • a) Hjelpe deg, dine kolleger og dine ledere til bedre å forstå måtene du føler deg verdsatt og oppmuntret på; og
  • b) Gi de du jobber sammen med spesifikke handlinger som vil kunne kommunisere verdsettelse ovenfor deg.

Oppdag ditt verdsettelsesspråk og spesifikke handlinger, som på en unik måte motiverer deg.

Discover your MBA Language
Ta MAV-testenTa MAV-testenTa MAV-testen Bestill MAV-tester til dine teammedlemmerBestill MAV-tester til dine teammedlemmerBestill MAV-tester til
dine teammedlemmer
Instruksjoner Instruksjoner
Verdsettelsens 5 Språk på Jobb
Verdsettelsens 5 Språk på Jobb Finn ut merFinn ut mer om Verdsettelsens 5 Språk på Jobb Sliter du med å finne din MAV-kode? »

MAV-testTM Testemonials

"Selv om mange av våre medarbeidere har jobbet sammen i mange år, gav det å ta MAV-testen oss ny innsikt i hverandre på et nivå vi ikke hadde fra før. Verdsettelsens Fem Språk blander seg vakkert inn i andre lederutviklingsprogram vi har fått tidligere og gir oss noen praktiske handlingsskritt i måter å oppmuntre hverandre på."

Susan Bukiewicz \\ Regionsdirektør
Frelsesarmeen

"Jeg fant ut at jeg bommet med teamet mitt – jeg prøvde å vise takknemlighet på måter som ikke var meningsfullt for dem. Nå kan jeg slutte å kaste bort tid og energi på å gjøre ting som ikke er effektivt og heller bruke et språk som oppleves virkningsfullt for mine teammedlemmer. Takk! "

Kevin Neuenswender \\Rektor på Barneskolen
Slate Creek Elementary

"Informasjon hentet fra Verdsettelsens 5 Språk på Jobb er enkel, praktisk og dersom den brukes, vil den raskt kunne påvirke din organisasjon positivt."

Adam Gragg \\ Klinisk Godkjent Ekteskaps- og familieterapeut EMPAC, Inc.

© Copyright 2020 M.B.A. InventoryTM / Design by TriLion Studios